[hoi dap] gmailgmailemail của mình lúc ôn thi mình có đăng kí nhận bài viết hay đề thi từ các trang mạng , hay là nhận tin tức từ youtube hay các trang thông tin khác nữa, bây giờ mình không muốn được gửi đến nũa vì như thế nhiều tin k cần thiết mà nếu xóa cả thì có thể xóa cả thư của bạn bè. Bây giờ mình phải làm gì để ngắt các trang đó gửi thư đến. các trang mình nhận đăng lí là math.vn, youtube, ...


href="http://www.google.com.vn/giaidap/user?userid=06498666538049154376">
Chưa đặt tên

href="http://www.google.com.vn/giaidap/label?lid=2c1e275db5278ce7">
Gmail

-
href="http://www.google.com.vn/giaidap/label?lid=6a1e40f7ec49d983">
Sản phẩm của Google

-
href="http://www.google.com.vn/giaidap/label?lid=4929a0f4b1596d4f">
Internet


Xem chi tiết

www.google.com.vn/giaidap{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment

Nhiều người xem

 
Dam bau cong so