Sunday, May 19, 2013

[hoi dap] Cho v lít CO2 Vào dd chứa x mol BA(OH)2 thì thu được 19,7g kết tủa.


Cho v lít CO2 Vào dd chứa x mol BA(OH)2 thì thu được 19,7g kết tủa.mặt khác sục V lít CO2 VÀO dung dịch chứa x mol BA(OH)2 và x mol NAOH thì thu được 39,4gam kết tủa.xác định V va x:
A 8,96 và 0     B 5,6 và 0,2            C6,72 và 0,2        D 6,72 VÀ 0,1


href="http://www.google.com.vn/giaidap/user?userid=08088247292845998884">
hà ngọc nghĩa

href="http://www.google.com.vn/giaidap/label?lid=76f62e00c6a1534c">
Hóa học


.

www.google.com.vn/giaidap

Nhiều người xem