Monday, April 15, 2013

[hoi dap] giúp mình giải bài toán hình này với!!giúp mình giải bài toán hình này với!!


Cko tg ABC , 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.Trung tuyến AM.Trên AD lấy điểm O sao cko AO = OH.Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với AM tại I và cắt BE, CF lần lượt tại N và K.Chứng minh rằng: tứ giác AKHN là hình bình hành.

.

www.google.com.vn/giaidap

Nhiều người xem