Friday, August 3, 2012

thanh khoản là gì?

Bạn cứ hiểu đơn giản là khả năng chuyển hóa từ tài sản hoặc các vật giá trị sang tiền.


Mình trả lời cho bạn 01 cách đơn giản và dễ hiểu nhất nè:
Tính thanh khoản là khả năng quy đổi ra tiền mặt. Tính thanh khoản cao là khả năng quy đổi ra tiền mặt nhanh nhất, tính thanh khoản thấp thì ngược lại. Tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất (vì nó không cần phải quy đổi - trừ khi bạn muốn đổi ra ngoại tệ hoặc đồng tiền khác). Còn tính thanh khoản thấp thì tùy vào tình hình kinh tế ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ khác nhau. VD hiện nay nhà đất và chứng khoán có tính thanh khoản rất thấp vì khó bán (khó quy đổi ra tiền mặt).
Chúc bạn vui vẻ!


..

là khả năng tiếp cận các khoản tài sản hoặc nguồn vốn có thể dùng để chi trả với chi phí hợp lý ngay khi nhu cầu vốn phát sinh.http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=7bb6b21478ad177a&pli=1

Nhiều người xem